V tejto sekcii sa dozviete, na akých propagačných akciách v rámci programu a v rámci realizovaných projektov sa budete môcť zúčastniť, a taktiež ako tie akcie prebiehali.

 

 

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((ddmStructureKey:103592)) +(ddm/103593/Event_date_sk_SK:[2024061199999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 0Udalosti zo všetkých kategórií
Neboli nájdené žiadne články
Neboli nájdené žiadne články
Neboli nájdené žiadne články