Pre rýchle nájdenie dokumentu, ktorý vás zaujíma, použite filter:

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:70467)) +((ddmStructureKey:13574) (ddmStructureKey:170368)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 14informácie zo všetkých kategórií