Na tejto stránke si môžete prezerať a vyhľadávať plánované a vyhlásené výzvy na podávanie žiadostí v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko. Pred podaním žiadosti sa oboznámte s kritériami hodnotenia projektov. Ak ste pripravení, podajte žiadosť elektronicky pomocou generátora žiadostí.

Orientačný harmonogram výziev II. kolo na roky 2017/2018

Harmonogram výziev na predkladanie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na rok 2016

Pre rýchle nájdenie výzvy, ktorá vás zaujíma, použite filter:

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((ddmStructureKey:16042)) +((ddm/10891/poczatek_sk_SK:[1010099999999 TO 2999010199999999]) (ddm/10891/koniec_sk_SK:[1010099999999 TO 2999010199999999]) (+(ddm/10891/poczatek_sk_SK:[0 TO 1010099999999]) +(ddm/10891/koniec_sk_SK:[2999010199999999 TO 29991201000000])))
Dostupné 17informácie zo všetkých kategórií