Úspešné projekty

Interact pripravil brožúru „Interreg zlepšuje trvalo udržateľnú dopravu. Medzi uvedenými projektmi (realizovanými v rámci 9 programov Interreg) sa ocitli 2 poľsko-slovenské projekty „Modernizácia cestného prepojenia Pieninských národných parkov“ a „Zlepšenie dopravnej súdržnosti medzi okresmi Cieszyn a Čadca a rýchlostnou cestou D3 v rámci siete TEN-T“.

Brožúra sa nachádza na stránke Interact.