Záložka obsahuje právne dokumenty, programové dokumenty a školiace materiály pripravené Ministerstvom fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky.

Názov a číslo schémy pomoci pridelené Európskou komisiou je:

Názov: Štátna pomoc v rámci programov Interreg 2021-2027

Commission Case Number: SA.111014

Slovenský prijímateľ FMP/partner projektu, ktorý poskytuje pomoc de minimis/štátnu pomoc (čl. 20a) konečným prijímateľom/tretím stranám, by mal používať vzorové dokumenty o pomoci de minimis/verejnej pomoci platné na Slovensku. V prípade neexistencie národných vzorových dokumentov je možné použiť vzory zverejnené na webovej stránke programu.

Dokumenty:

 Príloha 06. Sprievodca štátnou pomocou a pomoc de minimis (pdf) 425.0 KB

 Nariadenie GBER (pdf) 801.0 KB

 Nariadenie č. 1407 o uplatňovaní pomoc de minimis

  Nariadenie č. 2831 o uplatňovaní pomoc de minimis (pdf) 696.0 KB

 Nariadenie MFiPR 11.12.2022

 Nariadenie o zmene MFiPR 14.11.2023 (pdf) 162.0 KB

 Informačný formulár predložený pri podávaní žiadosti o pomoc de minimis (xlsx) 79.0 KB

 Informačný formulár predložený pri žiadosti o pomoc inú ako pomoc v poľnohospodárstve alebo rybnom hospodárstve, pomoc de minimis alebo pomoc de minimis v poľnohospodárstve alebo rybolove (xlsx) 85.0 KB

 Osvedčenie o pomoci de minimis (xlsx) 28.0 KB

 Vyhlásenie o pomoci de minimis (doc) 44.0 KB

 

Materiály:

autor: Ministerstve fondov a regionálnej politiky

Štátna pomoc a pomoc de minimis v projektoch interreg - film

 1. Kto je príjemca štátnej pomoci? - film
 2. Aké sú kritériá pre štátnu pomoc?  - film
 3. Ktoré finančné prostriedky sú verejné? - film
 4. Čo je to ekonomické zvýhodnenie? - film
 5. Čo je to selektívnosť? - film
 6. Kedy dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže? - film
 7. Kedy dochádza k vplyvu na obchod? - film
 8. Štátna pomoc a pomoc de minimis v kontexte kritérií pomoci - film
 9. Čo je priama a nepriama pomoc? Úrovne výskytu pomoci.  - film
 10. Pomoc de minimis  - film
 11. Štátna pomoc poskytnutá podľa čl. 20 GBER - film
 12. Štátna pomoc poskytovaná podľa čl. 20a GBER  - film
 13. Aké povinnosti máte, keď sa uchádzate o pomoc?  - film
 14. Aké povinnosti máte pro poskytovaní pomoci? - film
 15. Zhrnutie - film