Táto sekcia je určená pre projekty, ktorým bude/bol poskytnutý finančný príspevok podľa pravidiel štátnej pomoci. Obsahuje informácie a dokumenty nevyhnutné v etape prípravy zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a informácie užitočné v priebehu realizácie projektu.