Táto sekcia je určená pre projekty, ktorým bude/bol poskytnutý finančný príspevok podľa pravidiel štátnej pomoci. Obsahuje informácie a dokumenty nevyhnutné v etape prípravy zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a informácie užitočné v priebehu realizácie projektu.

+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:46829)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 9informácie zo všetkých kategórií