Program 2021-2027

Predstavujeme informácie o prácach na príprave budúcej perspektívy programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Zasadnutia Pracovnej skupiny

Pracovná skupina sa skladá z predstaviteľov riadiacich inštitúcií programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, t. j. predstaviteľov Riadiaceho orgánu (RO) – poľského Ministerstva fondov a regionálnej politiky a Národného orgánu (NO) – slovenského Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako aj predstaviteľov poľských a slovenských inštitúcií implementujúcich Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Na zasadnutie PS je pozývaný a sa môže sa ho zúčastniť aj predstaviteľ Európskej komisie ako aj predstavitelia sociálno-ekonomických partnerov.


X. zasadnutie pracovnej skupiny

IX. zasadnutie pracovnej skupiny

Pracovná skupina schválila súhrnnú logiku intervencie programu (IV. – VIII. stretnutia)

Workshopy Pracovnej skupiny

III. zasadnutie Pracovnej skupiny

Ohlásenie III. zasadnutia Pracovnej skupiny

II. stretnutie Pracovnej skupiny

I. zasadnutie Pracovnej skupiny