Pozri si publikácie programu a projektov!

Môžete sa taktiež zoznámiť s on-line knižnicou publikácií vydaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.)

Dostupné verzie dokumentov sú k dispozícii na požiadanie - kontakt@plsk.eu

Stiahni publikácie

+(companyId:10155) +((+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry)) (+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder))) +(status:0) +(folderId:113544) +(createDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 10dokumentov zo všetkých kategórií Stiahnite všetky súbory