V tejto sekcii vám predstavíme  publikácie vydané v rámci implementácie programu a projektov.

Môžete sa taktiež zoznámiť s on-line knižnicou publikácií vydaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.)

+(companyId:10155) +((+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry)) (+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder))) +(status:0) +(folderId:113544) +(createDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 28dokumentov zo všetkých kategórií Stiahnite všetky súbory

Schéma de minimis PLSK.pdf

pdf 617 KB
14.11.2017

SK wykaz dziedzin (1).pdf

pdf 384 KB
09.11.2017

Multimodálna doprava.pdf

pdf 975 KB
07.11.2017

Head of JTS recruitment_SK.pdf

pdf 232 KB
31.10.2017

Project Officer JTS PL-SK.pdf

pdf 394 KB
14.07.2017

Krakow - Head of JTS.pdf

pdf 269 KB
06.07.2017

Čestné vyhlásnie.docx

docx 59 KB
21.06.2017
Stránky: 1  2  3