7.12.2020 Monitorovací výbor prijal rozhodnutie (18/2020) vo veci schválenia systémového riešenia týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. prioritnej osi programu.

 

Navrhované riešenie počíta vyhradenie voľných finančných prostriedkov a úspor z verejného obstarávania na pokrytie rozdielov vyplývajúcich z verejných obstarávaní daného projektu a/alebo na poskytnutie finančného príspevku na dodatočný vecný rozsah projektov, ktoré sa realizujú. Toto riešenie umožní zmierniť negatívne účinky COVID-19 a umožní posilniť efekty projektov.

Využitie bude možné v týchto dvoch variantách:  

  1. využitie vlastných projektových úspor
  2. využitie finančných prostriedkov dostupných v prioritnej osi (voľné finančné prostriedky a nevyužité úspory z iných projektov)