Vážení žiadatelia o podporu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027,

tu nájdete školiace materiály pripravené Spoločným technickým sekretariátom

Žiadosť o príspevok - System WOD2021

školiace videá

Filmy v poľskom jazyku s titulkami v poľskom a slovenskom jazyku súvisia s tvorbou žiadosti o príspevok v systéme WOD2021.

 1. Kde možno hľadať informácie o WOD2021? - Kliknutím sem si pozriete film

 2. Ako vytvoriť novú žiadosť opríspevok? - Kliknutím sem si pozriete film

 3. Ako vyplniť záložku informácie o projekte? - Kliknutím sem si pozriete film

 4. Ako vyplniť záložku žiadateľ a realizátori? - Kliknutím sem si pozriete film

 5. Ako vyplniť kartu ukazovatele projektu? - Kliknutím sem si pozriete film

 6. Ako vyplniť záložku úlohy projektu? - Kliknutím sem si pozriete film

 7. Ako vytvoriť rozpočet projektu? - Kliknutím sem si pozriete film

 8. Ako vyplniť záložku Zdroje financovania? - Kliknutím sem si pozriete film

 9. Ako vyplniť záložku Analýza rizík? - Kliknutím sem si pozriete film

 10. Ako vyplniť záložku Doplnkové informácie? - Kliknutím sem si pozriete film

 11. Ako vyplniť záložku Prílohy? - Kliknutím sem si pozriete film

 12. Odoslanie žiadosti o príspevok - Kliknutím sem si pozriete film

Ak chcete vybrať titulky v slovenčine, kliknite na možnosť youtube "nastavenia" -> "titulky".

Štátna pomoc

Prezentácie:

1. Názov výzvy: cestovný ruch a kultúra, elektromobilita, inštitucionálna spolupráca

 Školenie Štátna Pomoc Júl 2023 (pdf) 751.0 KB

2. Názov výzvy: cesty, klíma, biodiverzita

 Školenie Štátna Pomoc Január 2023 (pdf) 841.0 KB

Iné materiály:

Materiály pripravené Ministerstvom fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky

 

 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

Prezentácie:

 Školenie Klima a Biodiverzita Január 2023 (pdf) 1.16 MB

Iné materiály:

 

 

 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Prezentácie:

 Školenie Cestovný ruch a kultúra Jún 2023 (pdf) 1.81 MB

Iné materiály:

 

 

 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Prezentácie:

 Školenie Inštitucionálna spolupráca Jún 2023 (pdf) 1.78 MB

Iné materiály: