Monitorovací výbor je základným rozhodovacím orgánom Programu. Je vymenovaný Poľskou republikou a Slovenskou republikou na účely monitorovania a implementácie Programu. Členmi MV sú zástupcovia vládnych, regionálnych a miestnych inštitúcií z oboch krajín, ako aj organizácií zastupujúcich rôzne oblasti spoločenského života. 

 

Aktuálny evidencia rozhodnutí:

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021 – 2027 V ROKU 2024 (pdf) 167.0 KB

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021 – 2027 V ROKU 2023 1.12.2023 (pdf) 227.0 KB

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MV PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027 V ROKU 2022 (pdf) 427.0 KB

 

Zoznam členov Monitorovacieho Výboru:

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 26.04.2024 (pdf) 184.0 KB

Archívne verzie:

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 21.03.2024 (pdf) 167.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 12.12.2023 (pdf) 587.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 17.10.2023 (pdf) 168.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 12.06.2023 (pdf) 169.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 03.02.2023 (pdf) 170.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 17.01.2023 (pdf) 168.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 03.01.2023 (pdf) 168.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 21.10.2022 (pdf) 203.0 KB

 

Rokovací poriadok: 

 Rokovací poriadok Monitorovacieho vývboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (21.03.2024) (pdf) 235.0 KB

 Rokovací poriadok Monitorovacieho vývboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (27.06.2023) (pdf) 211.0 KB - Verzia platná od 27.06.2023 do 20.03.2024

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (2.12.2022) (pdf) 217.0 KB- Verzia platná od 2.12.2022 do 26.06.2023

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (20.10.2022) (pdf) 218.0 KB - Verzia platná od 20.10.2022 do 1.12.2022

 Príloha 1 Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti (pdf) 119.0 KB - Verzia platná od 26.01.2024

 Príloha 1 Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti (20.10.2022) (pdf) 130.0 KB - Verzia platná od 20.10.2022 do 25.01.2024

 Príloha č. 2. a 2.1. Odvolacie konanie (26.04.2024) (pdf) 221.0 KB- Verzia platná od 26.04.2024

 Príloha č. 2. a 2.1. Odvolacie konanie (27.06.2023) (pdf) 203.0 KB - Verzia platná od 27.06.2023

 Príloha 2 a 2.1 Rokovaciemu poriadku (15.05.2023) (pdf) 198.0 KB - Verzia platná od 15.05.2023 do 27.06.2023

 Príloha 2 a 2.1 k Rokovaciemu poriadku (20.10.2022) (pdf) 247.0 KB -  Verzia platná od 20.10.2022 do 14.05.2023

 Príloha č. 2.2. Formulár odvolania (27.06.2023) (docx) 45.0 KB - Verzia platná od 27.06.2023

 Príloha 2.2 Odvolací formulár (20.10.2022) (pdf) 140.0 KB - Verzia platná do 27.06.2023

 

 Pravidlá refundácie výdavkov spojených s cestovaním a ubytovaním (pdf) 166.0 KB - Verzia platná od 01.01.2023

 Pravidlá refundácie výdavkov spojených s cestovaním a ubytovaním (docx) 50.0 KB - Verzia platná do 31.12.2022

 Príloha č. 1 – Formulár náhrady cestovných a ubytovacích výdavkov (docx) 51.0 KB

 Príloha č. 2 - Register stavu najazdených kilometrov (docx) 37.0 KB - Verzia platná od 16.01.2023

 Príloha č. 2 - Register stavu najazdených kilometrov  (docx) 36.0 KB - Verzia platná do 15.01.2023

 

Zápisnice zo stretnutí MV:

 Zápisnica z VI. zasadnutia Monitorovacieho výboru 21-22.03.2024 (pdf) 290.0 KB

 Zápisnica z V. zasadnutia Monitorovacieho výboru 28-29.11.2023 (pdf) 265.0 KB

 Zápisnica z IV. zasadnutia Monitorovacieho výboru 26-27.06.2023 (pdf) 356.0 KB

 Zápisnica z III. zasadnutia Monitorovacieho výboru 26.05.2023 (pdf) 187.0 KB

 Zápisnica z II. zasadnutia Monitorovacieho výboru 1-2.12.2022 (pdf) 246.0 KB

 Zápisnica z I. zasadnutia Monitorovacieho výboru 20.10.2022.pdf (pdf 272 KB )