Monitorovací výbor je základným rozhodovacím orgánom Programu. Je vymenovaný Poľskou republikou a Slovenskou republikou na účely monitorovania a implementácie Programu. Členmi MV sú zástupcovia vládnych, regionálnych a miestnych inštitúcií z oboch krajín, ako aj organizácií zastupujúcich rôzne oblasti spoločenského života.

 

Aktuálny:

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027 V ROKU 2023 - 26.05.2023 (pdf) 437.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 03.02.2023 (pdf) 170.0 KB

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027 V ROKU 2023 - 15.05.2023 (pdf) 427.0 KB

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MV PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027 V ROKU 2023 - 27.03.2023 (pdf) 111.0 KB

 EVIDENCIA ROZHODNUTÍ MV PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027 V ROKU 2022 - 2.12.2022 (pdf)

 

Archívne verzie:

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 17.01.2023 (pdf) 168.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 03.01.2023 (pdf) 168.0 KB

 ZOZNAM ČLENOV MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 21.10.2022 (pdf) 203.0 KB

Rokovací poriadok: 

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (2.12.2022) (pdf) 217.0 KB- Verzia platná od 2.12.2022

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 (20.10.2022) (pdf) 218.0 KB - Verzia platná od 20.10.2022 do 1.12.2022

 Príloha 1 Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti (20.10.2022) (pdf) 130.0 KB

 Príloha 2 a 2.1 Rokovaciemu poriadku (15.05.2023) (pdf) 198.0 KB - Verzia platná od 15.05.2023 r.

 Príloha 2 a 2.1 k Rokovaciemu poriadku (20.10.2022) (pdf) 247.0 KB -  Verzia platná od 20.10.2022 do 14.05.2023 r.

 Príloha 2.2 Odvolací formulár (20.10.2022) (pdf) 140.0 KB

 

 Pravidlá refundácie výdavkov spojených s cestovaním a ubytovaním (docx) 50.0 KB

 Príloha č. 1 – Formulár náhrady cestovných a ubytovacích výdavkov (docx) 51.0 KB

 Príloha č. 2 - Register stavu najazdených kilometrov  (docx) 36.0 KB

 

Zápisnice zo stretnutí MV:

 Zápisnica z III. zasadnutia Monitorovacieho výboru 26.05.2023 (pdf) 187.0 KB

 Zápisnica z II. zasadnutia Monitorovacieho výboru 1-2.12.2022 (pdf) 246.0 KB

 Zápisnica z I. zasadnutia Monitorovacieho výboru 20.10.2022.pdf (pdf 272 KB )