Zoznam schválených mikroprojektov

28. februára 2022 sa na Okresnom úrade v Nowom Targu konalo 12. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Zasadnutiu predsedal pán Bogusław Waksmundzki – predseda rady Zväzku Euroregión „Tatry”.

Výbor pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 schválil finančný príspevok pre 1 mikroprojekt v rámci 1. prioritnej osi a 2 mikroprojekty v rámci 3. prioritnej osi.

Vzhľadom na skutočnosť, že dostupná alokácia neumožňuje poskytnúť finančný príspevok všetkým mikroprojektom, ktoré boli pozitívne vyhodnotené, Výbor prijal rozhodnutie o vytvorení zásobníkov projektov v oboch prioritných osiach Programu.

Schválený zoznam_1
Schválený zoznam_3
Rezervný zoznam_1
Rezervný zoznam_3

    Zoznam schválených mikroprojektov Zoznam schválených mikroprojektov Zoznam schválených mikroprojektov Zoznam schválených mikroprojektov