Dokument (1)

Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.

Zmeny v Príručke sa týkajú:

  • možnosti využitia úspor z obstarávania (kapitola 6.3 bod 1),
  • spôsobu schvaľovania technologických zmien a zmien technickej dokumentácii (kapitola 6.3 bod 7.3 a aktualizácia bodovania bodu 7.4).

180905 Manual SK.pdf

pdf 2.08 MB