Zmena adresy Národného orgánu a Národného kontrolóra (NK)

 

Vážení prijímatelia a partneri,

v mene Národného orgánu programu spolupráce INTERREG VA PL-SK si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo (aj korešpondenčná adresa) Národného orgánu (NO) a Národného kontrolóra (NK) v Bratislave sa v blízkom čase zmení!

Odo dňa 16.11.2022 budú NO a NK k dispozícii na tejto novej adrese:

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Telefonické kontakty ostávajú po zmene sídla zatiaľ nezmenené.

V prípade predkladania originálov k Čiastkovej žiadosti o platbu Vás prosíme o posielanie písomností na NOVÚ poštovú adresu s účinnosťou od 7. novembra 2022.

V období medzi 8.11.-16.11.2022 je možné kontaktovať NK telefonicky a dohodnúť si termín odovzdania dokumentácie. V opačnom prípade hrozí riziko, že Vami predložená Čiastková žiadosť o platbu nebude môcť byť včas spracovaná. Telefonický kontakt na NK nájdete aj na https://sk.plsk.eu/kontakt

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie!