Výberové konanie na expertov v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027 už čoskoro

Prebiehajú konzultácie o návrhu Usmernení pre využívanie služieb expertov v programoch Interreg na roky 2021-2027.

 

Usmernenia budú stanovovať pravidlá využívania služieb externých expertov pri hodnotení žiadostí o príspevok v rámci programov Interreg.

V dokumente sa okrem iného opisujú:

  • úloha expertov v procese hodnotenia žiadostí o príspevok,
  • pravidlá náboru expertov vrátane podmienok, ktoré musí kandidát na experta spĺňať,
  • základný rozsah zmluvy s expertom.

Schválenie Usmernení príslušným ministrom bude základom pre Spoločný sekretariát na uskutočnenie výberového konania na expertov na hodnotenie výskytu štátnej pomoci v projekte a na kvalitatívne hodnotenie projektu. Vyhlásenie výberového konania sa plánuje na 1. štvrťrok 2023.