V ktorej fáze projektu je možné vyúčtovať náklady na prípravu?

Výdavky vynaložené na prípravu projektu sa musia vyúčtovať v prvej žiadosti o platbu.