STS bude dňa 31.10.2022 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg Poľsko - Slovensko bude dňa 31.10.2022 zatvorený.  Náhradným pracovným dňom bude sobota 05. novembra 2022.