STS bude 15. apríla ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v piatok, 15. apríla 2022, zatvorený.