Správa z konferencie o Interreg Poľsko – Slovensko

 

9. septembra sa v Bielsko-Biała konala konferencia venovaná Interreg Poľsko – Slovensko, ktorú organizovali regionálne kontaktné body v Sliezskom vojvodstve a v Žilinskom kraji. 

Počas podujatia sme prezentovali úspechy programu 2014-2020. Mohli ste sa dozvedieť o výsledkoch štandardných projektov a mikroprojektov. Dôkladne sa prediskutovali aj predpoklady programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. 

Na konferenciu boli pozvaní prijímatelia realizovaných projektov, záujemcovia o program a potenciálni žiadatelia. Zúčastnil sa na ňom aj minister Grzegorz Puda, zástupcovia RO a NO. 

Na webovej stránke RPK Śląskie si môžete pozrieť prezentácie, o ktorých sa diskutovalo počas konferencie.