Správa z Ekonomického fóra 2022

Tohtoročné Ekonomické fórum sa uskutočnilo v dňoch 6.-8. septembra v meste Karpacz. Opätovne sme prezentovali cezhraničné programy v propagačnom stánku a riaditeľ CPE, dr. Leszek Buller, vystúpil v rámci jedného z panelov.

 

XXXI. Ekonomické fórum sa uskutočnilo pod heslom „Európa tvárou v tvár novým výzvam". Program zahŕňal viac ako 300 diskusií. Na fóre sa zúčastnilo viac ako 4 tis. účastníkov.

V rámci panelu „Investície v regiónoch. Ako sa vďaka fondom menia európske mestá a regióny?” vystúpil dr. Leszek Buller, riaditeľ Centra európskych projektov. Diskusia pozostávajúca z dvoch častí bola venovaná investičným možnostiam a rizikám. Veľká pozornosť bola venovaná vplyvu aktuálnej krízy na investície a reakciám investorov. Na paneli sa medzi inými zúčastnil Grzegorz Puda, minister fondov a regionálnej politiky. Minister sa hlásil o slovo aj v iných rozhovoroch počas fóra. Zdôrazňoval vedúcu pozíciu Poľska v rámci využívania európskych fondov.

Fórum je najväčšou platformou stretnutí, diskusií, ako aj prezentácie nápadov a inovácií v strednej a východnej Európe. Celé podujatie spája činiteľov, zástupcov samospráv, parlamentov, podnikateľov a novinárov. Tento rok boli hlavnými témami zabezpečenie zdrojov energie a zjednotenie Európy v rámci pomoci Ukrajine.

    Správa z Ekonomického fóra 2022 Správa z Ekonomického fóra 2022 Správa z Ekonomického fóra 2022 Správa z Ekonomického fóra 2022 Správa z Ekonomického fóra 2022 Správa z Ekonomického fóra 2022