Dokument

Správa o implementácii programu za rok 2020.pdf

pdf 1.34 MB

23.06.2021 Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2020. 

 

Nájdete tú úplné znenie výročnej správy a jej zhrnutie v prístupnej verzii prispôsobenej potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.