Správa o verejných konzultáciách návrhu Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

Srdečne Vás pozývame k prečítaniu Správy o verejných konzultáciách a pripomienkovaní návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

 

Verejné konzultácie trvali od 9. júla do 22. augusta 2021. Ich cieľom bolo zhromaždiť a vyhodnotiť stanoviská a pripomienky k návrhu programu. V správe nájdete všetky pripomienky, informáciu o ich prijatí alebo zamietnutí spolu s odôvodnením a spôsobom zapracovania do Programu.