Školenie pre žiadateľov – predmet ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok v priorite 2. „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1. „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility“, aktivita 1. „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy“ Vás pozývame na školenie pre žiadateľov, ktoré sa bude konať dňa 16. januára 2023 o 9.00 v Žiline – kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Informáciu o registrácií nájdete na webovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Podrobné informácie nájdete v kapitole 2.6 Príručky programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Program školenia  Program školenia Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry 16.01. (pdf) 478.0 KB

Školenie je určené pre slovenských žiadateľov (bude prebiehať v slovenskom jazyku). Informácie o ďalších školeniach, vrátane školení pre žiadateľov z Poľska nájdete na webovej stránke programu.