Školenie pre žiadateľov – predmet KLÍMA A BIODIVERZITA

V súvislosti so zverejnenými výzvami na predkladanie žiadostí o príspevok v priorite 1. „K prírode ohľaduplné a bezpečné prostredie“ špecifický cieľ 1. „Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy“ (oznámenie o vyhlásení výzvy) a špecifický cieľ 2. „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia“ (oznámenie o vyhlásení výzvy) Vás pozývame na školenie pre žiadateľov, ktoré sa bude konať na dvoch miestach:

17. januára 2023 o 9.00 v Žiline – kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Informáciu o registrácií nájdete na webovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Program školenia  Program školenia Klíma a Biodiverzita 17.01 (pdf) 478.0 KB

18. januára 2023 o 9.00 v Prešove – veľká zasadačka Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov. 

Informáciu o registrácií nájdete na webovej stránke Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Program školenia  Program školenia Klíma a Biodiverzita 18.01.2023 (pdf) 164.0 KB

Podrobné informácie nájdete v kapitole 2.6 Príručky programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Školenie je určené pre slovenských žiadateľov (bude prebiehať v slovenskom jazyku). Informácie o ďalších školeniach, vrátane školení pre žiadateľov z Poľska nájdete na webovej stránke programu.