Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo