Projekty pre prepojenejšie pohraničie

Zlepšenie kvality a bezpečnosti premiestňovania sa v pohraničí je hlavným cieľom projektov schválených na financovanie v rámci výzvy na predkladanie návrhov Cesty II.

Monitorovací výbor programu 21. marca 2024 schválil 6 štandardných projektov predložených v rámci výzvy pre prioritu II: "Prepojenejšie pohraničie".

Vďaka európskym fondom:

  • sa zvýši bezpečnosť premávky a komfort jazdy v poľsko-slovenskom pohraničí,
  • sa znížia emisie znečisťujúcich látok z dopravy,
  • sa uľahčí prístup k turistickým atrakciám na oboch stranách hranice.

Projekty budú sprevádzať aj vzdelávacie a propagačné aktivity, ktoré zohľadnia aspekty udržateľnej dopravy.

Podrobné informácie o projektoch nájdete v nasledujúcom dokumente:

 Cesty II - Zoznam projektov vybraných na financovanie s popisom (pdf) 164.0 KB