Predstavujeme novú vedúcu Spoločného technického sekretariátu

 

Pani Katarzyna Surma od 1. septembra ujala funkcie vedúcej Spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko - Slovensko.

V prvý deň jej pôsobenia ju privítal Dr. Leszek Buller, riaditeľ Centra pre európske projekty.

Celý tím má pred sebou veľa výziev pri realizácii novej perspektívy programu.

Sme presvedčení, že pod novým vedením sa nám spoločne podarí zmeniť poľsko-slovenské pohraničie k lepšiemu.

obrazek