Pozvánka na cyklistické preteky

Túto nedeľu sa v Bielsku-Bialej uskutočnia 50. cyklistické preteky, ktoré budú sprevádzať oslavy EC Day v našom programe.

 

Rodinné preteky majú v Bielsku-Bialej dlhú tradíciu. Už po 50. raz sa obyvatelia regiónu stretnú, aby spoločne prešli viac ako 25 km, zmerali si sily v kondičných súťažiach a spoločne sa posilnili všakovakými dobrotami. Pretekov sa môžu zúčastniť nezávislí účastníci, rodiny, organizované skupiny a školské skupiny. Jazdci sa môžu zúčastniť tomboly o ceny.

Ešte stále sa môžete zapísať!

Tento rok sa partnermi podujatia stali program Interreg Poľsko-Slovensko a Ministerstvo fondov a regionálnej politiky. Na účastníkov a divákov budeme čakať v cieli, pri plavárni Start v Bielsku-Białej. Radi Vás oboznámime s projektmi realizovanými v rámci programu Interreg a tiež s novým programom na roky 2021-2027.

21. september je Európskym dňom spolupráce. Tento rok chceme osláviť úspechy programov spolupráce na Bielskych cyklistických pretekoch.