Pozvánka k účasti na celopoľskom bezplatnom on-line kurze venovanom programu Interreg a územnej spolupráci v Európe

Európska komisia (DG REGIO) za spolupráce s univerzitou v Štrasburgu organizuje voľne dostupný bezplatný on-line kurz (MOOC – Massive Open Online Course) venovaný programu Interreg a územnej spolupráci v Európe.

 

Aký je cieľ kurzu?
Kurz má za cieľ predovšetkým:

  • zvýšiť povedomie Európanov o územnej spolupráci v Európe,
  • propagovať poznatky o územnej spolupráci medzi vysokými školami a výskumnými inštitúciami.

 

Kto sa môže zúčastniť na kurze?

Cieľovými odberateľmi sú o. i.:

  • akademické prostredie (napr. študenti a vedci),
  • osoby, ktoré sa v praxi venujú územnej spolupráci (napr. programové orgány, žiadatelia, partneri),
  • obyvatelia prihraničných regiónov a organizácie so sídlom v prihraničných regiónoch, ktoré chcú propagovať rozvoj svojho regiónu,
  • osoby a organizácie zapojené do implementácie makroregionálnych stratégií.

 

Praktické informácie

Kurz je dostupný pre všetkých záujemcov. Účasť je bezplatná.

Prvý termín kurzu: od 7. 3. 2022 do 24. 4. 2022

Registrácia sa už začala a je dostupná na stránke: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/