Oznámenie týkajúce sa práce Spoločného technického sekretariátu dňa 14.8.2023.

 

Vážené dámy a vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.08.2023. Spoločný technický sekretariát pracuje v obmedzenom rozsahu.