Online školenie pre žiadateľov týkajúce sa štátnej pomoci

Dovoľujeme si vás informovať o pozvánke na školenie pre žiadateľov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

V súvislosti s výzvami vyhlásenými v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko vás pozývame na on-line školenie pre žiadateľov týkajúce sa štátnej pomoci, ktoré sa uskutoční 27. januára 2023 od 9:00 do 17:00 na platforme ZOOM.

Téma školenia:

  • identifikácia štátnej pomoci v projekte: odôvodnenie používané pri teste štátnej pomoci,
  • koncepcia hospodárskej činnosti a príklady nehospodárskeho využitia infraštruktúry,
  • kritérium ekonomického prínosu v rámci projektu: priamy prínos a nepriamy prínos,
  • identifikácia pomoci v troch typoch projektov týkajúcich sa cestnej infraštruktúry, ochrany biodiverzity a ochrany klímy,
  • doplnková hospodárska činnosť,
  • podmienky a postupy týkajúce sa poskytovania pomoci de minimis,
  • podmienky a postupy týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastňujúcim sa na projektoch v rámci programov Interreg, a štátnej pomoci podnikom na účasť na projektoch v rámci programov Interreg,
  • povinnosti subjektu poskytujúceho pomoc a prijímateľa pomoci vrátane diskusie o informačných formulároch, ktoré sa majú predložiť pri uchádzaní sa o pomoc,
  • kritériá na určenie štatútu mikropodniku, malého a stredného podniku.

Agenda školenia:  Štátna pomoc program školenia (pdf) 131.0 KB

Školenie je určené pre žiadateľov z Poľska a zo Slovenska (bude sa konať v poľskom jazyku s tlmočením do slovenčiny), ktorí plánujú predložiť žiadosť o príspevok vo výzvach vyhlásených v decembri 2022 (t. j. cesty, biodiverzita, klíma).

Zároveň informujeme, že pre žiadateľov, ktorí sa chcú zúčastniť plánovaných výziev, bude školenie organizované v neskoršom termíne (t .j. po vyhlásení ďalších výziev).

Technické informácie o účasti na školení:

Ak sa plánujete zúčastniť školenia musíte disponovať zariadením s internetovým pripojením a vhodne nakonfigurovaným vyhľadávačom prispôsobeným na obsluhu súborov cookies a javascript.

V deň školenia musíte kliknúť na uvedený odkaz:

https://cpe-gov-pl.zoom.us/j/99605563018?pwd=Nm5nNjVNaVdwVmJmZXc4SGYvYXEzdz09
Passcode: 601926

Po prihlásení sa vám na paneli v spodnej časti obrazovky zobrazí možnosť výberu jazyka („interpretation”). Ak si chcete vypočuť webinár v poľskom jazyku vyberte si, prosím, poľský jazykový kanál, ak chcete počúvať školenie v slovenčine vyberte si slovenský kanál.

Účasťou na školení poskytujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov Centrom európskych projektov so sídlom vo Varšave, Domaniewska 39A v rozsahu prihlasovacích údajov (meno používateľa, podobizeň/avatar a IP adresa zariadenia, prostredníctvom ktorého sa školenia zúčastňujete). Údaje nebudú prenášané do tretích krajín a budú uchovávané po dobu povinnej archivácie. Viac informácií o informačných povinnostiach vyplývajúcich z GDPR nájdete na stránke www.cpe.gov.pl v záložke RODO.