Odporúčania EK v oblasti realizácie informačných a propagačných aktivít

Vážení prijímatelia, v súvislosti so situáciou na Ukrajine Európska komisia predstavila odporúčania pre programy v oblasti realizácie informačných a propagačných aktivít. Odporúčame, aby ste v rámci možností zohľadnili časť z týchto odporúčaní pri realizácii aktivít v rámci projektov.

 

  • Štýl komunikácie, o. i. v sociálnych médiách má byť hlavne informačný a vecný.
  • V prípade organizácie propagačných kampaní navrhujeme zmierniť vyhlásenia a zahrnúť napr. prvky súvisiace s integráciou utečencov
  • Odporúčame, aby podujatia organizované v exteriéri mali iný, nový rozmer, napr. aby ste do programu podujatia zaradili prvky súvisiace s integráciou utečencov.

Prosíme, aby ste informovali projektového manažéra Vašich projektov v STS, či Vaše aktivity alebo propagačné materiály v projekte nepriamo prispejú k pomoci našim susedom.