Odporúčané je použitie vzorca architektonických, architektonicko-urbanistických a urbanistických súťaží s cieľom vybrať najlepší koncepčný návrh na realizáciu časti investícii projektu – budú vzhľadom na to náklady na prípravu takéhoto projektu považované ako oprávnené výdavky?

Áno, náklady na prípravu spomenutého koncepčného projektu bude možné považovať za oprávnené výdavky v projekte.