Nástroj zjednodušujúci predkladanie žiadostí o platbu - kalkulačka paušálov

Pripravili sme pre prijímateľov programu nástroj zjednodušujúci predkladanie žiadostí o platbu - kalkulačka paušálov. Kalkulačka paušálov automaticky vypočíta hodnotu paušálu pre žiadosť o platbu po tom, ako v nej prijímateľ uvedenie spôsob vyúčtovania, paušálnu sadzbu a čiastku, ktorá má byť základom na výpočet paušálu. 

Tento nástroj je k dispozícii na podstránke: Dokumenty pre prijímateľov