Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach