Konzultácie pre žiadateľov

Pripomíname, že regionálne kontaktné body (RKB) a Spoločný sekretariát ponúkajú možnosť prekonzultovať návrh projektu a žiadosti o finančný príspevok a poskytujú podporu pri hľadaní partnerov.

 

Konzultácie, prosím, začnite od kontaktovania RKB. Kontaktné údaje RKB sú dostupné na stránke: Hľadaj kontaktný bod. Okrem toho existuje možnosť zúčastniť sa na informačných stretnutiach organizovaných RKB, o čom priebežne informujeme na našej stránke a na stránkach EÚS Podkarpatského, Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva a Prešovského a Žilinského kraja.

V ďalšej etape sa môžete poradiť so SpS – záujem o konzultácie oznámte, prosím, elektronicky na: kontakt@plsk.eu.

Pred konzultáciou odporúčame vyplniť šablónu projektu a zoznam otázok na diskusiu – uľahčí nám to proces konzultácií.