Je nákup nehnuteľnosti, ktorá by bola nevyhnutná pre realizáciu projektu, oprávnený výdavok? Kde sa nachádzajú podrobné pokyny v tejto oblasti?

Nákup nehnuteľnosti je oprávnený výdavok; podrobné opisy a požiadavky týkajúce sa tohto výdavku a iných budú uvedené v Programovom manuáli pre prijímateľov, ktorý je práve v procese prípravy. Pri spomenutom výdavku je treba overiť, nakoľko je nevyhnutný pre dosiahnutie predpokladaných cieľov projektu a realizovaných vecných úloh ako aj nakoľko je riadne odôvodnený.