Je možné získať v rámci programu finančný príspevok na rekonštrukciu/prestavbu športových objektov, napr. ihrísk spolu so športovým zázemím (tribúny, šatne), klzísk?

V rámci programu nie je možné získať finančný príspevok na rekonštrukciu športových objektov, pričom táto skutočnosť je priamo uvedená vo všeobecných zásadách prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti pohraničia: Program nebude financovať aktivity, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovogastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.“