Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia

19. októbra 2022 sme na zámku kniežat Sułkowských v Bielsko-Białej oficiálne otvorili nový program. Podujatia sa zúčastnili minister fondov a regionálnej politiky Grzegorz Puda, podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová a prijímatelia aktuálneho vydania programu, ktorí predstavili efekty svojich projektov.

 

- Programy Interreg už 32 rokov v Európe a takmer 20 rokov v Poľsku úspešne podporujú cezhraničnú spoluprácu medzi ľuďmi. Uľahčujú spoločné riešenie problémov a zdieľanie znalostí. Vďaka nim budujeme susedské vzťahy a rozvíjame spoluprácu v medzinárodnom partnerstve - povedal minister Grzegorz Puda počas otvorenia programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

- Z celkového balíka 130 miliónov eur budeme podporovať najmä spoločné projekty na ochranu prírody a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, lebo to sú hodnoty, na ktorých nám veľmi záleží a musíme ich uchovať pre budúce generácie. Tieto oblasti sú tiež základom pre rozvoj turizmu a tým pádom aj miestnej ekonomiky v pohraničnom regióne - uviedla podpredsedníčka Remišová.

Rafał Baliński, riaditeľ odboru územnej spolupráce na Ministerstve fondov a regionálnej politiky a Lea Malá, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavili základné predpoklady programu na roky 2021-2027.

Inauguráciu obohatili naši prijímatelia, ktorí predstavili efekty projektov realizovaných v programovom období 2014 – 2020. Štandardné projekty predstavili Anna Grygierek, starostka obce Strumień a Michal Patúš z odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, ktorý hovoril o spolupráci v rámci projektu "Spolupráca na pohraničí - 2. etapa".

Julia Grygny, vedúca organizačného oddelenia ochrany životného prostredia a investícií z úradu obce Ujsoły, predstavila mikroprojekt s názvom „ Po stopách beskydských umelcov “.

Na prezentáciu poľsko-slovenskej spolupráce v rámci mikroprojektu „Vitajte v našom-vašom regióne“ sme pozvali Katarzynu Bielik, predsedníčku OZ Polonus v Žiline.

Profesorka Joanna Kurowska-Pysz, profesorka Akadémie vyššej obchodnej školy a profesor Pavol Rafajdus, prorektor pre vedu a výskum zo Žilinskej univerzity v Žiline diskutovali o spolupráci vysokých škôl v rámci dvoch mikroprojektov: „MREdu: Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku "a" EduOSP: Vzdelávací projekt pre dobrovoľné hasičské zbory pôsobiace v poľsko-slovenskom pohraničí".

V ďalšej časti boli predstavené nové prvky pre projekty v období 2021 - 2027. Svoje vystúpenia predniesla Anna Modzelewska, zástupkyňa Európskej komisie, ktorá hovorila o iniciatíve Nový európsky Bauhaus a Európska zelená dohoda. Pozitíva participačného procesu prezentoval expert Jacek Woźniak, poradca Združenia poľských miest.

Informácie o tom, ako podporujeme žiadateľov, predniesol Krzysztof Kaczmarek, vedúci Spoločného sekretariátu.

Viac informácií na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Viac o programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 si môžete prečítať v záložke „Program 2021-2027“ na našej webovej stránke.


    Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia Správa z inaugurácie programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a výročného stretnutia