Harmonogram hodnotenia projektov FMP

Zverejňujeme harmonogram hodnotenia projektov FMP predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, ktoré prebiehajú v nesúťažnom režime.

Č. náboru:

  • PLSK.03.01-IP.01-001/22
  • PLSK.04.02-IP.01-001/22

 

Harmonogram oceny projektów FMP / Harmonogram hodnotenia projektov FMP  
Data / Dátum Opis procesu 
13.03-31.03.2023

Ocena formalna  

Formálne hodnotenie  
03.04-31.05.2023

Ocena jakościowa  

Kvalitatívne hodnotenie  

czerwiec 2023  

jún 2023

Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie  

Termín plánovaného zasadnutia MV schvaľujúceho žiadosti o príspevok