Financovanie realizovaných projektov bude uskutočňované prostredníctvom záloh, alebo refundácii?

Náhrada výdavkov sa bude uskutočňovať vo forme refundácii.