Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2020