Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru v 2018

Prečítajte si aktuálnu verziu zoznamu rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2018.

obrazek