Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa konalo 10 decembra 2015 v Bielsku-Białej. Počas stretnutia Monitorovací výbor  prijal štyri rozhodnutia.

Zoznam rozhodnuti MV 10.12.2015