Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“

v rámci projektu vzniklo centrum vzdelávania a odbornej prípravy pre vedúcich pracovníkov v oblasti cezhraničnej spolupráce Pozrite si projekt na mape