Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov

Dňa 28.08.2023 sa v Bielsku-Bialej počas konferencie Ministerstva fondov a regionálnej politiky s názvom "Možnosti získania európskych fondov pre kultúru", sa uskutočnilo oficiálne podpísanie zmlúv o spolufinancovaní Fondu malých projektov pre Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

Fond malých projektov je možné využiť na realizáciu malé projekty cezhraničného charakteru so zameraním na cestovný ruch v prihraničných regiónoch a spoluprácu medzi obyvateľmi oboch krajín.

Prijímateľmi FMP v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 sú:

  • Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko - ktoré bude realizovať projekt: „Tvorivé pohraničie. Fond malých projektov v Karpatskom euroregióne”,
  • Združenie „Región Beskydy”- ktoré bude realizovať projekt: "INTERREG Beskydy PL-SK",
  • EZÚS „TATRY”- ktoré bude realizovať projekt: „Malé projekty - veľké efekty pod Tatrami”,
  • Žilinský samosprávny kraj – ktoré bude realizovať projekt: „Spolupráca naprieč hranicami”,
  • Prešovský samosprávny kraj – ktoré bude realizovať projekt: „Spoločne v pohraničí”.

Nižšie nájdete fotogalériu z oficiálneho podpisu dohôd, na ktorom sa zúčastnili: Grzegorz Puda, minister fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky, Lea Malá, generálna riaditeľka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a zástupcovia prijímateľov programu Interreg Poľsko Slovensko 2021 – 2027.

Foto: Spoločný Technický Sekretariát.

    Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov Boli podpísané dohody o financovaní Fondu malých projektov