Akým spôsobom je potrebné podať žiadosť o platbu?

Žiadosť o platbu sa podáva výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Centrálneho informačného a komunikačného systému SL 2014