Aktualizovaný zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v oblasti cesty

Zverejňujeme aktualizovaný zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v oblasti: Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy.

 Aktualizovaný zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie - cesty (pdf) 145.0 KB